Dziś w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa uczestniczyłem w spotkaniu, którego tematem były działania Policji i Straży Miejskiej w stosunku do pieszych. Bardzo dziękuję Wiceprezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu za organizację!

Cieszą słowa Komendanta Policji, że odcina się od działań poszczególnych patroli – funkcjonariuszy, którzy “ukrywają się” w okolicach skrzyżowań w celu karania pieszych. Wg niego, policjanci powinni być widoczni w trakcie służby w rejonie skrzyżowań. Policja będzie kontynuowała działania w ramach tzw. “niebieskiej linii”, gdzie w godzinach szczytu komunikacyjnego będą partole na poszczególnych skrzyżowaniach. Komendant przekonywał, że w ich trakcie są obserwowani i upominani wszyscy użytkownicy dróg, w tym kierowcy.
Co najbardziej cieszy to ustalenie, że w przeciągu pół roku Miejski Inżynier Ruchu dokona analizy zasadności funkcjonowania sygnalizacji świetlnych w ścisłym centrum miasta (np. Kościuszki/Libelta, Kościuszki/Fredry), gdzie jest strefa uspokojonego ruchu oraz wskaże miejsca, gdzie może ich brakuje (na ulicach układu podstawowego). Cieszy deklaracja Policji, że popiera pomysł wyłączenia niektórych sygnalizacji w centrum miasta i jeśli będzie taka decyzja, to w początkowym okresie funkcjonowania zmienionej organizacji ruchu będzie mogła prowadzić patrole w tych miejscach.
Spotkanie myślę że zakończone z pozytywnymi ustaleniami, czekam na jego owoce i przedstawienie przez MIR propozycji działań ws. wyłączenia niektórych sygnalizacji świetlnych w centrum!

Dodaj komentarz