Złożonych interpelacji

187

Treść wszystkich interpelacji oraz odpowiedzi znajdują się na stronie

http://bip.poznan.pl/bip/radni/tomasz-wierzbicki,8557/interpelacje/

 

Złożonych zapytań

45

Treść wszystkich zapytań oraz odpowiedzi znajdują się na stronie

http://bip.poznan.pl/bip/radni/tomasz-wierzbicki,8557/zapytania/