• mam 33 lata oraz od urodzenia mieszkam w Poznaniu,
  • w latach 2014-2018 byłem Radnym Miasta Poznania,
  • angażowałem się w wiele zagadnień, aby nasze miasto było przyjazne i nowoczesne, między innymi w budowę naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Matyi przy przystanku Poznań Główny, remont pętli tramwajowej na Dębcu, budowę dróg rowerowych na ul. Dolna Wilda, Czechosłowackiej i Leszczyńskiej czy wykonanie kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie, 
  • od 2009 r. jestem radnym Osiedla Świerczewo, w latach 2011-2015 byłem Przewodniczącym Zarządu Osiedla Świerczewo, obecnie jestem Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Osiedla,
  • byłem inicjatorem zagospodarowania Szacht jako miejsce rekreacyjnego wśród zieleni oraz zgłosiłem budowę wieży widokowej na Szachtach do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  • ukończyłem budownictwo na Politechnice Poznańskiej oraz gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,
  • na co dzień pracuję w biurze projektów drogowych.