W Radzie Miasta

od 2014 r. :

22

zaproponowałem zadań przyjętych do budżetu miasta

4

przygotowowałem projektów uchwał

187

złożyłem interpelacji do Prezydenta

45

wygłosiłem zapytań do Prezydenta

Najważniejsze działania