W tej kadencji zabiegałem o uchwalenie planów miejscowych dla Świerczewa – 3 zostały uchwalone, kolejne 3 zostały przedstawione mieszkańcom w konsultacjach.

Jeszcze będąc w Radzie Osiedla Świerczewo w 2010 r., przygotowałem wniosek rady osiedla do Prezydenta o rozpoczęcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Świerczewa. Rozpoczęły się prace nad łącznie 7 planami, ale prace nad nimi nie postępowały. Po moich interwencjach, w tej kadencji zostały uchwalone 3 plany w północnej i środkowej części osiedla (“Świerczewo – część A” w 2016 r. i “Rejon ul. Bohaterów Westerplatte” oraz “Fort IX” w 2018 r.), a prace nad 3 kolejnymi trwają (“Świerczewo – część D”, “Rejon ul. Mieleszyńskiej” – plan ochronny dla Szacht oraz “Świerczewo – część C”).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego skutecznie chronią mieszkańców przed niepożądaną zabudową (np. wielorodzinną, usługową) i zachowują charakter osiedla o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

https://tomaszwierzbicki.pl/aktualnosci/przyspiesza-plany-zagospodarowania-dla-swierczewa/