Miasto powoła zespół ds. usprawnień komunikacyjnych dotyczących funkcjonowania przejazdu kolejowego w ul. Opolskiej.

W czerwcu złożyłem interpelację (link do artykułu >> ) z prośbą o skrócenie czasu zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Opolskiej, który po modernizacji linii kolejowej jest zamykany na kilka minut przed przejazdem pociągu. Przedstawiłem też kilka propozycji zmian w sterowaniu ruchem kolejowym na tym odcinku, które przygotowali specjaliści ds. inżynierii ruchu kolejowego.

PKP PLK wyraziło wolę współpracy i możliwość skrócenia czasu zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Opolskiej, jeśli jednocześnie zostanie zamknięty dla samochodów sąsiedni przejazd kolejowy (na linii “towarowej”) – zachowanie jako przejście dla pieszych oraz zostaną zamontowane dodatkowe światła przed rogatkami. Wtedy przejazd kolejowy byłby zamykany 2 minuty przed przejazdem pociągu (a nie ok. 5 minut jak obecnie).

Wiceprezydent Maciej Wudarski zadeklarował powstanie w Zarządzie Dróg Miejskich zespołu, który będzie współpracował z PKP PLK w zakresie zmian w organizacji ruchu w rejonie przejazdu.

Odpowiedź PKP PLK na interpelację >>

 

Czy można skrócić czas zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Opolskiej?