Na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 lutego, odczytałem w imieniu stowarzyszeń: Prawo do Miasta, Ulepsz Poznań oraz Sekcji Rowerzystów Miejskich oświadczenie skierowane do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o zmianę polityki w stosunku do pieszych i rowerzystów.

OŚWIADCZENIE
W imieniu niżej podpisanych Stowarzyszeń oraz własnym, zwracam się do Policji oraz Straży Miejskiej o zmianę polityki działań dotyczących pieszych oraz rowerzystów w Poznaniu.
Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami organizowania przez funkcjonariuszy systematycznych akcji skierowanych przeciwko najsłabszym użytkownikom dróg, obecnie pieszych, a poza okresem zimowym ? rowerzystów. Okoliczności tych działań, uzasadnianych bezpieczeństwem, wskazują, że mają one na celu głównie nałożenie jak największej liczby mandatów karnych na tych użytkowników dróg.
Problem ten najbardziej widoczny jest w obszarze Starego Miasta. Policjanci ustawiają się w miejscach, gdzie przechodzenie pieszych przez jezdnię powoduje znikome zagrożenie, zapominając o innych niebezpiecznych punktach w mieście. Znanym przykładem jest przejście dla pieszych przez ul. Podgórną na wylocie ul. Wrocławskiej, gdzie kursują jedynie tramwaje oraz sporadycznie samochody do parkingu pod Kupcem Poznańskim. Innym przykładem są kontrole z 2014 r., gdy Policja karała mandatami studentów Politechniki na ul. Kórnickiej. Koniec końców okazało się, iż ukarane osoby przechodziły zgodnie z przepisami! W internecie krążą zdjęcia nieoznakowanego samochodu policyjnego (?pościgowa? Skoda), którego załoga zajmuje się ?łapaniem? pieszych na przejściach. Czy celem zakupu tego typu sportowego pojazdu było łapanie pieszych? Przykłady można mnożyć.
Problemem powiązanym, choć o trochę innej specyfice, jest masowe karanie mandatami rowerzystów poruszających się chodnikami. Tymczasem nie jest to problem sam w sobie, a jedynie objaw problemu: niebezpiecznego zachowania kierowców na jezdniach oraz nieprzyjazności dla rowerzystów poznańskich ulic. Od Policji i Straży Miejskiej oczekujemy skupienia się na rzeczywistych przyczynach niebezpieczeństwa dla rowerzystów, a nie tworzenia wrażenia, że to oni są problemem.
Wzmożonej represyjności wobec pieszych oraz rowerzystów (skierowaliśmy w tej sprawie w maju ub. roku list Otwarty do Policji, odpowiedź wskazuje brak zrozumienia problemu przez Policję) towarzyszy nieproporcjonalna tolerancja wobec wykroczeń kierowców samochodów. Często w trakcie ?polowań? na pieszych funkcjonariusze kompletnie ignorują zgłoszenia parkowania na chodnikach wbrew przepisom, tarasujących przejścia. To najpospolitsze w Poznaniu wykroczenie drogowe. Chodniki są zastawione samochodami w całym mieście, co jest efektem m. in. pobłażliwości funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, ignorujących zarówno zgłoszenia mieszkańców, jak i zdrowy rozsądek. Oprócz utrudniania pieszym przemieszczania się, stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa, zmuszając pieszych do obchodzenia parkujących pojazdów po jezdni. Dlaczego tak jawnie i powszechnie fukcjonariusze łamią zasadę równości obywateli wobec prawa, uprzywilejowując kierowców samochodów?
Jednocześnie, jak wynika z przygotowanego na dzisiejszą sesję Rady Miasta sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2014 r., jakość pracy Policji pogarsza się, co objawia się m. in. spadkiem liczby wykrywanych przestępstw. Proponujemy więc, by zamiast angażować czas funkcjonariuszy w bardzo częste kontrole pieszych, w większym stopniu przeznaczyć ten czas na inne działania prewencyjne lub patrole.
Zwracamy się do władz Miasta o zajęcie się tym problemem. Prosimy zastępcę prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, o spowodowanie zmiany polityki Straży Miejskiej i postępowania jej funkcjonariuszy oraz rozmowy z Policją. Zastępcę prezydenta Macieja Wudarskiego, odpowiedzialnego za transport oraz politykę przestrzenną prosimy o działania poprawiające sytuację pieszych, przede wszystkim w centrum Miasta. W szczególności ? wyznaczenie nowych przejść dla pieszych postulowanych od dłuższego czasu (m. in. w Al. Marcinkowskiego, Św. Marcinie) oraz likwidację niektórych sygnalizacji świetlnych (np. ul. Podgórna przy Wrocławskiej i Szkolnej, skrzyżowanie Św. Marcina z Piekarami czy ul. Gwarną, ul. Kościuszki z Fredry).

Tomasz Wierzbicki
Radny Miasta Poznania

Poparcia udzieli:
? Andrzej Białas ? w imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta
? Cezary Brudka ? w imieniu Stowarzyszenia Sekcja Rowerzystów Miejskich
? Paweł Głogowski ? w imieniu Stowarzyszenia Ulepsz Poznań

Oswiadczenie_PdM

2 Thoughts on “Czy Policja zmieni swój stosunek do pieszych?”

Dodaj komentarz