W trakcie prac nad budżetem Miasta na 2018 r. zaproponowałem 17 poprawek zmian. Ostatecznie, aż 8 złożonych przeze mnie propozycji zostało uwzględnionych.