W imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta złożyłem wniosek o rozpoczęcie prac nad zmianą Statutu Miasta Poznania. Zmiany mają przyczynić się do zwiększenia wpływu mieszkańców na działania władz miasta.

Propozycja zmiany Statutu obejmuje:

  • zmniejszenie liczby wymaganych podpisów mieszkańców z 5000 do 500 pod projektem uchwały w ramach tzw. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz umożliwienie składania projektów uchwał organizacjom społecznym (stowarzyszeniom, fundacjom, itd.)
  • zapisanie w Statucie podstawowych zasad przeprowadzanych przez Miasto konsultacji społecznych, w tym dopuszczenie głosowań publicznych, przeprowadzanych przez Urząd Miasta drogą tradycyjną i internetową w sprawach, o których postanowi Rada Miasta.

Formalnie o rozpoczęciu prac nad zmianą Statutu Miasta decyzję może podjąć Rada Miasta na najbliższej sesji, powołując Doraźną Komisję Statutowo-Regulaminową.

Propozycja jest realizacją naszego programu wyborczego, punktu “Mieszkańcy decydują”.

 

Głos Wielkopolski: “Radny z Prawa do Miasta: Jest problem? Rozwiążmy go przez głosowanie publiczne”

Gazeta Wyborcza – “Chcą dać władzę mieszkańcom. Niech głosują!”

CodziennyPoznan.pl – “Będzie łatwiej o składanie projektów obywatelskich?”

One Thought on “Więcej prawa do miasta dla mieszkańców?”

Dodaj komentarz