Złożyłem pierwszą interpelację radnego ws. porządku i estetyki w tym miejscu. Dotyczy ona zarówno działań bieżących, jak uprzątnięcie tego bałaganu, ustawienie dodatkowych koszy na śmieci czy naprawę ogrodzenia, jak i możliwości działań długofalowych, jak wyremontowania chodników na pętli, poniesienia platformy przystanku do poziomu tramwajów niskopodłogowych, montażu elektronicznego rozkładu jazdy, no a w przyszłości – budowy porządnego punktu sprzedaży biletów ZTM zamiast kontenera… Nie od razu Rzym zbudowano, ale będę systematycznie przypominał o potrzebach tego zaniedbanego miejsca

Dodaj komentarz