Zgłosiłem propozycję dodania języka ukraińskiego do biletomatów ZTM oraz utworzenia podstrony internetowej ZTM w języku ukraińskim.

W Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba migrantów z Ukrainy. W Województwie Wielkopolskim w 2016 r. pracowało 120 tys. osób pochodzenia ukraińskiego. W samym Poznaniu i powiecie poznańskim takich osób jest kilkadziesiąt tysięcy. Osoby te często korzystają w poruszaniu się po Poznaniu z transportu publicznego.

Aby im ułatwić poruszanie się po Poznaniu, zaproponowałem:

  • dodanie do biletomatów ZTM obsługi w języku ukraińskim (obecnie są dostępne języki: polski, angielski, niemiecki i francuski)
  • dodania wersji w języku ukraińskim na stronie internetowej ZTM, gdzie byłyby dostępne podstawowe informacje o transporcie publicznym w Poznaniu (np. taryfa biletowa).

Analogicznie, język polski jest dostępny w biletomatach m. in. w Berlinie czy w Londynie, gdzie mieszka i pracuje sporo Polaków.

http://bip.poznan.pl/bip/radni/tomasz-wierzbicki,8557/interpelacje/interpelacja-ws-dodania-jezyka-ukrainskiego-do-biletomatow-oraz-strony-internetowej-ztm-2017-10-17,NT00030146/