Na sesji 22 grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet Poznania na 2016 r. Co w nim się znalazło i które z moich poprawek zostały uwzględnione?

Jest to pierwszy projekt budżetu, przygotowany przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz jego zastępców. W mojej ocenie, jest to budżet o zupełnie innym spojrzeniu na miasto niż za poprzedniego prezydenta, Ryszarda Grobelnego. Jest w nim wiele drobnych zadań, od lat postulowanych przez mieszkańców i rady osiedli, takie jak np. inwestowanie w parki (są środki na odnowienie kilkunastu terenów zielonych). Na ukończeniu są duże inwestycje drogowe (przebudowa Kaponiery, ul. Bałtyckiej i Gdyńskiej, Estakady Katowickiej, tunelu w ul. Czechosłowackiej) – ale co bardzo mnie cieszy, na następne lata miasto przymierza się do inwestowania w transport publiczny. W budżecie na 2016 r. są m. in. środki na projekt tramwaju na Naramowice, ul. Ratajczaka, przebudowę torowisk na Dąbrowskiego i Żegrzu i Chartowie. Na lata 2016-2022 w wieloletniej prognozie finansowej jest zarezerwowana kwota 600 mln zł jako wkład własny na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na które ostatecznie otrzymamy dotację, powinno się wyjaśnić w tym roku.

Jak pisałem w artykule “Propozycje zmian w budżecie miasta na 2016 r.”, do projektu budżetu złożyłem łącznie 12 poprawek. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ aż 5 z nich zostało uwzględnionych i zostaną zrealizowane w 2016 roku. Jakie to zadania i kwoty?

  • 1,5 mln zł na strefę uspokojonego ruchu “Tempo30” na Starym Mieście (etap II i III) – prace głównie w rejonie dookoła Starego Rynku oraz w okolicy ul. Strzeleckiej i Krakowskiej – od dwóch lat jest gotowy projekt, który nie mógł się doczekać finansowania
  • 500 tys. zł na dokończenie remontu pętli tramwajowej na Dębcu – obejmuje to remont chodników oraz otoczenia punktu sprzedaży biletów,
  • 400 tys. zł na budowę dróg rowerowych na Dębcu, zadanie zakłada “spięcie” sieci dróg rowerowych na Dębcu, które już są wzdłuż Dolnej Wildy oraz powstają wzdłuż ul. Czechosłowackiej w związku z budową tunelu, chodzi o odcinki: w ul. Czechosłowackiej od Łozowej do Dolnej Wildy oraz na Dolnej Wildzie od ul. Piastowskiej (przy Aquanecie) do drogi technicznej zbudowanej w tym roku przez Aquanet (wraz z jej adaptacją na drogę pieszo-rowerową),
  • Przystosowanie przystanków autobusowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – postulowana przeze mnie kwota 200 tys. została ujęta w nowym zadaniu budżetowym polegającym na likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych (co roku na te zadanie będzie przeznaczane 500 tys. zł),
  • Remont dachu w Przedszkolu nr 43 przy ul. Wiązowej – zadanie zostanie sfinansowane z rezerwy Wydziału Oświaty na remonty placówek oświatowych.

Wierzę, że realizacja przedstawionego przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka projektu budżetu przyczyni się do rozwoju naszego miasta w taki sposób, aby przyciągała nowych mieszkańców, dlatego głosowałem za jego przyjęciem.

Cały budżet jest dostępny na stronie bip.poznan.pl wraz z autopoprawką złożoną przez Prezydenta.

 

 

Dodaj komentarz