Na sesji 8 grudnia Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Węzeł Dębiec” w Poznaniu. Wniosek o rozpoczęcie prac nad planem złożyłem w kwietniu.

Plan ma na celu określenie docelowych rozwiązań w ramach dębieckiego węzła komunikacyjnego, na obszarze pomiędzy ul. Czechosłowacką, Opolską, Grzybową, linią kolejową Górczyn – Starołęka i ul. Jaworową. Obecnie, pomimo występowania na tym terenie stacji kolejowej, pętli tramwajowej i 2 pętli autobusowych, trudno mówić o występowaniu węzła przesiadkowego. Jest też sporo gruntów niezagospodarowanych oraz chaotycznej zabudowy.

Mam nadzieję, że prace nad planem będą postępowały szybko i doprowadzą do zaprojektowania spójnego węzła komunikacyjnego wraz harmonijną zabudową, które stworzy centrum dzielnicy dla Dębca i Świerczewa.

Uchwała Rady Miasta wraz z uzasadnieniem

One Thought on “Będzie plan zagospodarowania dla węzła dębieckiego”

Dodaj komentarz