Mijają dwa lata od zaprzysiężenia Rady Miasta, kiedy dzięki Państwa głosom było mi dane objąć zaszczytną funkcję radnego Poznania. To już połowa kadencji. W jakie sprawy się zaangażowałem oraz co się udało dokonać? 

  • włączyłem się w prace 5 komisji Rady Miasta: Polityki Przestrzennej (w której zostałem zastępcą przewodniczącego), Samorządowej, Rewitalizacji, Statutowo-Regulaminowej (od sierpnia 2015 r.) oraz Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (do stycznia 2016 r.)
  • jestem także członkiem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, ds. usprawnień transportu publicznego oraz Rady Rowerowej,
  • w trakcie kadencji brałem także udział w pracach zespołu ds. oceny wniosków w konkursie Centrum Warte Poznania oraz ds. zmian regulaminów parków i zieleńców,
  • złożyłem 77 interpelacji oraz 19 zapytań, które dotyczyły problemów zgłaszanych przez mieszkańców oraz własnych pomysłów – głównie z zakresu poprawy transportu publicznego, infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa oraz czystości,
  • złożyłem poprawki do budżetu: 6 poprawek na 2015 r. oraz 12 na 2016 r. , z czego łącznie 8 (m. in. remont pętli tramwajowej na Dębcu, budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie, drogi rowerowe na Dębcu na ul. Czechosłowackiej i przez Dębinę, II i III etap strefy Tempo30 w centrum, remont dachu w Przedszkolu nr 43) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta i umieszczone w budżecie,
  • złożyłem projekt uchwały ws. wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dębca (rejon pętli tramwajowej, autobusowych oraz stacji kolejowej) – uchwała została przyjęta przez Radę Miasta,
  • razem z radnymi Urszulą Mańkowską i Hubertem Świątkowskim przeprowadziliśmy spotkanie z mieszkańcami – konsultacje ws. budżetu miasta na 2017 r.
  • wygłosiłem na sesji oświadczenie w imieniu stowarzyszeń: Prawo do Miasta, Ulepsz Poznań oraz Sekcji Rowerzystów Miejskich (obecnie Rowerowy Poznań) z apelem do Policji i władz Poznania o zmianę polityki w stosunku do pieszych w centrum miasta, czego efektem jest stopniowe wyłączanie świateł na skrzyżowaniach w centrum miasta (m. in. na Alejach Marcinkowskiego, skrzyżowaniu Fredry/Kościuszki),
  • złożyłem wniosek o zmiany w Statucie Miasta Poznania, polegające na obniżeniu liczby potrzebnych podpisów mieszkańców do złożenia projektu Uchwały w Radzie Miasta (z obecnych 5 tys. do 500) oraz rozszerzenia konsultacji społecznych, m. in. o glosowania internetowe
  • cały czas zabiegam o uruchomienie rozkładu jazdy ZTM na GoogleMaps oraz opracowania aplikacji mobilnej na smartfony do obsługi karty PEKA, zakupu biletów oraz sprawdzania rzeczywistych czasów odjazdu z przystanku.

Więcej informacji o skutecznych działaniach, które podejmowałem, znajdziecie pod hastagiem #RadnySkutecznywDziałaniuna facebooku oraz na mojej stronie.

Cały czas zachęcam do zgłaszania pomysłów oraz kontaktowania się ze mną!

Dodaj komentarz