Na wczorajszej sesji budżetowej Rada Miasta przyjęła budżet na 2015 r.

Obecne władze miasta znalazły się w dosyć niezręcznej sytuacji. Projekt budżetu “odziedziczyli” po poprzedniku. Prezydent Jaśkowiak przygotował jednak autopoprawkę, która w mojej ocenie wystarczająco go korygowała. Jest w niej zapisana kwota 1,5 mln zł na audyt finansów miejskich, 2 mln na dopłaty w żłobkach, 3,5 mln zł na remonty dróg i chodników, 2 mln na remonty ulic na Starym Mieście, 3 mln na budowę kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie, rozpoczną się też prace projektowe nad drogą rowerową wzdłuż Grunwaldzkiej. Padło również wiele obietnic, jak utworzenie Biura Interwencji Lokatorskich (ale w strukturze Urzędu Miasta, a nie przy Radzie Miasta, jak chciało SLD). Uważam, że należy dać szansę Prezydentowi Jaśkowiakowi “wykazać się” na początku kadencji i wziąć pod uwagę realia finansowe, w jakich znalazł się Poznań, dlatego głosowałem za budżetem.

Do 9 stycznia radni mieli możliwość składania poprawek do projektu budżetu Miasta, z czego także skorzystałem.

Poprawki można składać za pośrednictwem komisji, klubów radnych oraz indywidualnie. Ponieważ nie jestem członkiem żadnego z klubów zasiadających w Radzie Miasta, starałem się skorzystać z możliwości poparcia przez komisje, część złożyłem indywidualnie.

 • “Remont ul. Wrocławskiej” (poprawka indywidualna)
  kwota 1 200 000 zł
  W 2014 r. została przygotowana dokumentacja techniczna na remont jezdni ul. Wrocławskiej z przystosowaniem na deptak (kwota 700 tys zł). Ponadto należy doliczyć koszty remontu chodników (ok. 400 tys. zł) oraz montaż małej architektury (ok. 100 tys. zł). Remont tej ulicy powinien być priorytetowy ze względów wizerunkowych. W budżecie ZDM nie ma wydzielonych środków na to zadanie.
 • “Odnowa pętli tramwajowej Dębiec (remont chodników, rewaloryzacja zieleni)” (Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej)
  kwota 500 000 zł
  Zadanie obejmuje remont chodników w obrębie pętli tramwajowej na Dębcu, które są w złym stanie technicznym. Jest to jeden z ważniejszych węzłów przesiadkowych dla transportu publicznego (tramwaj, autobus, kolej). Należy uwzględnić wyniesienie przystanków z przystosowaniem do tramwajów niskopodłogowych. Uporządkowania wymaga też zieleń pomiędzy Punktem Obsługi ZTM a torami kolejowymi.
 • “Budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą, łączącym Dębiec i Starołękę” (Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej)
  kwota 3 000 000 zł
  Poprawka zakłada przeznaczenie kwoty 3 mln zł jako wkład miasta w przebudowę mostu kolejowego i wybudowanie kładki pieszo-rowerowej.
 • Czyszczenie Stawów Parkowych na terenie Szacht w Dolinie Strumienia Junikowskiego (Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej)
  kwota 550 tys. zł
  Kontynuacja zadania z 2014 roku. Za kwotę 60 tys. zł zapisaną w budżecie wykonano dokumentację techniczną na oczyszczenie 2 stawów w części parkowej o powierzchni ok. 2 hektarów. Za kwotę 550 tys. zł przewidziane jest odmulenie dna stawów (ok. 2 metry) oraz budowa urządzeń hydrotechnicznych.
 • “Budowa ronda u zbiegu ulic Góreckiej, Jesionowej i Bohaterów Westerplatte” (poprawka indywidualna)
  kwota 1 600 000 zł
  W związku z docelowym układem komunikacyjnym po budowie tunelu w ul. Czechosłowackiej, ulica Górecka będzie stanowiła do niego główny dojazd. Już teraz znacząco wzrósł ruch na ul. Góreckiej i Jesionowej, gdzie znajduje się zespół szkolno-przedszkolny oraz gimnazjum. Budowa ronda ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych (w szczególności dzieci idących do szkoły) oraz uspokojenie ruchu. Rondo jest zapisane w projektach miejscowego planu zagospodarowania.
 • “Przebudowa pętli autobusowej Dębiec” (poprawka indywidualna)
  kwota 1 000 000 zł
  Obecna pętla ma tylko 2 stanowiska autobusowe, chociaż przejeżdża przez nią 5 linii autobusowych. Konieczność rozbudowy oraz montażu elektronicznego rozkładu jazdy

Prezydent w formie autopoprawki uwzględnił zadania polegające na remoncie ul. Wrocławskiej, chodników na pętli tramwajowej na Dębcu, budowie kładki pieszo-rowerowej nad Wartą na Dębinie oraz częściowo na czyszczenie Stawów Parkowych na Szachtach. Budowa ronda zgodnie z zapowiedzią powinna zostać rozważona po dokończeniu budowy tunelu w ul. Czechosłowackiej, natomiast do przebudowy pętli autobusowej trzeba podejść kompleksowo. Być może sensownym będzie najpierw uchwalenie miejscowego planu dla obszaru całego węzła na Dębcu i na jego podstawie rozbudować istniejącą pętlę raz z budową stacji dla kolei metropolitalnej.

3 Thoughts on “Budżet Miasta na 2015 r. przyjęty!”

Dodaj komentarz