W tym roku Zarząd Transportu Miejskiego zleci koncepcję przedłużenia trasy tramwajowej na Dębcu. O realizację tego zadania zabiegałem w zeszłorocznym budżecie miasta, ale się nie udało. Cieszę się, że w tym roku są niezbędne środki na takie opracowanie.
Inwestycję tę uważam za jedną z ważniejszych tramwajowych w Poznaniu (po tramwaju na Naramowice oraz os. Kopernika). Dzięki takiej trasie, udałoby się rozwiązać sporo problemów komunikacyjnych południowego Poznania:

  • zapewnienie tramwaju dla kilkunastu tysięcy mieszkańców Dębca (obecnie pętla tramwajowa jest na uboczu dzielnicy),
  • znaczne ułatwienie przesiadek na węźle dębieckim z autobusów – ważne dla mieszkańców Świerczewa i Lubonia, którzy wysiadając z autobusów na pętli na ul. Opolskiej mieliby znacznie bliżej na przystanek tramwajowy (w rejonie kościoła św. Trójcy), w dodatku dojście byłoby bezkolizyjnym przejściem pod torami w tunelu na ul. Czechosłowackiej, bez konieczności czekania na przejeździe kolejowym),
  • integracja pociągów z tramwajami – podobnie jak przesiadki z autobusów, zdecydowanie łatwiejsze byłyby na pociągi – ważne w kontekście kolei metropolitalnej,
  • na dworcu na os. Dębina planowany jest parking P&R, więc kierowcy jadący autostradą A2 mogliby zostawić samochód prawie przy węźle i dojechać w 20 minut do centrum miasta tramwajem (po wykonaniu trasy przez ul. Ratajczaka).

Zamawiane opracowanie ma określić dokładny przebieg trasy tramwajowej czy lokalizację przystanków. Możliwe są różne warianty w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. – albo wydzielone torowisko wzdłuż obecnej jezdni, albo w istniejącej jezdni. Mam nadzieję, że prace będą przebiegały sprawnie i w porozumieniu z lokalną społecznością.