fot. poznan.pl

Dziś mija dokładnie 6 miesięcy od zaprzysiężenia nowej Rady Miasta, kiedy było mi dane objąć zaszczytną funkcję radnego Poznania. Co do tej pory udało mi się zdziałać?

  • włączyłem się w prace 4 komisji Rady Miasta: Polityki Przestrzennej (w której zostałem zastępcą przewodniczącego), Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Samorządowej oraz Rewitalizacji,
  • złożyłem 15 interpelacji, które dotyczyły problemów zgłaszanych przez mieszkańców oraz własnych pomysłów,
  • złożyłem 6 poprawek do budżetu miasta na 2015 r., z czego 4 (remont ul. Wrocławskiej, remont pętli tramwajowej na Dębcu, budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie oraz czyszczenie Stawów Parkowych na Szachtach) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta i umieszczone w budżecie,
  • włączyłem się w prace zespołu ds. oceny wniosków w konkursie Centrum Warte Poznania oraz ds. zmian regulaminów parków i zieleńców,
  • wygłosiłem na sesji oświadczenie w imieniu stowarzyszeń: Prawo do Miasta, Ulepsz Poznań oraz Sekcji Rowerzystów Miejskich z apelem do Policji i władz Poznania o zmianę polityki w stosunku do pieszych w centrum miasta,
  • w marcu skutecznie interweniowałem, kiedy ZDM chciał obniżyć wysokość środków celowych dla rad osiedli na remonty dróg z 5,5 mln zł (w 2014 r.) do 3,4 mln zł w tym roku; dzięki decyzji wiceprezydenta Macieja Wudarskiego środki te zostały podwyższone do 5,7 mln zł,
  • złożyłem projekt uchwały ws. wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dębca (rejon pętli tramwajowej, autobusowych oraz stacji kolejowej),
  • zaproponowałem zmiany w uchwale określającej finansowanie osiedli, aby środki celowe na remonty dróg (rocznie ok. 5,7 mln zł na wszystkie osiedla) mogły być przeznaczane także na przebudowy oraz budowy nowych dróg czy chodników.

Na ukończeniu są także prace nad projektem uchwały ws. zmiany Statutu Miasta Poznania, który w najbliższym czasie złożę w imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta. Zmiany miały początkowo obejmować jedynie zmniejszenie liczby wymaganych podpisów przez mieszkańców pod projektem uchwały Rady Miasta z 5000 do 1500, ale warto przy okazji zaproponować inne rozwiązania, które zwiększają udział mieszkańców we współrządzeniu miastem. 🙂

Cały czas zachęcam mieszkańców do zgłaszania pomysłów oraz kontaktowania się ze mną!

 

fot. poznan.pl

Dodaj komentarz