Czas na małe podsumowanie minionego, 2017 roku. Co się udało skutecznie zaangażować, jakie składałem interpelacje, które złożone przeze mnie poprawki budżetowe zostały w 2017 r. zrealizowane? O tym wszystkim nieco więcej na kolejnych grafikach.