fot. poznan.pl

Dziś mija rok od zaprzysiężenia Rady Miasta, kiedy było mi dane objąć zaszczytną funkcję radnego Poznania. Co do tej pory udało mi się zdziałać?

  • włączyłem się w prace 5 komisji Rady Miasta: Polityki Przestrzennej (w której zostałem zastępcą przewodniczącego), Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Samorządowej, Rewitalizacji oraz Statutowo-Regulaminowej,
  • złożyłem 34 interpelacje, które dotyczyły problemów zgłaszanych przez mieszkańców oraz własnych pomysłów – głównie z zakresu poprawy transportu publicznego, infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa oraz czystości,
  • złożyłem 6 poprawek do budżetu miasta na 2015 r., z czego 4 (remont ul. Wrocławskiej, remont pętli tramwajowej na Dębcu, budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie oraz czyszczenie Stawów Parkowych na Szachtach) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta i umieszczone w budżecie,
  • włączyłem się w prace zespołu ds. oceny wniosków w konkursie Centrum Warte Poznania oraz ds. zmian regulaminów parków i zieleńców,
  • zostałem członkiem grupy uczestniczącej w audycie polityki rowerowej Poznania,
  • wygłosiłem na sesji oświadczenie w imieniu stowarzyszeń: Prawo do Miasta, Ulepsz Poznań oraz Sekcji Rowerzystów Miejskich z apelem do Policji i władz Poznania o zmianę polityki w stosunku do pieszych w centrum miasta, czego efektem jest stopniowe wyłączanie świateł na skrzyżowaniach w centrum miasta (m. in. na Alejach Marcinkowskiego, skrzyżowaniu Fredry/Kościuszki),
  • w marcu skutecznie interweniowałem, kiedy ZDM chciał obniżyć wysokość środków celowych dla rad osiedli na remonty dróg z 5,5 mln zł (w 2014 r.) do 3,4 mln zł w tym roku; dzięki decyzji wiceprezydenta Macieja Wudarskiego środki te zostały podwyższone do 5,7 mln zł,
  • złożyłem projekt uchwały ws. wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dębca (rejon pętli tramwajowej, autobusowych oraz stacji kolejowej) – uchwała będzie głosowana na sesji 8 grudnia,
  • złożyłem wniosek o zmiany w Statucie Miasta Poznania, polegające na obniżeniu liczby potrzebnych podpisów mieszkańców do złożenia projektu Uchwały w Radzie Miasta (z obecnych 5 tys. do 500) oraz rozszerzenia konsultacji społecznych, m. in. o glosowania internetowe.

 

Cały czas zachęcam mieszkańców do zgłaszania pomysłów oraz kontaktowania się ze mną!

 

fot. poznan.pl

Dodaj komentarz