W Radzie Miasta trwają prace nad budżetem miasta w 2018 roku. Korzystając z okazji, złożyłem 17 propozycji poprawek, w tym część w imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta.

 • Aplikacja ZTMu dla pasażerów na smartfony
 • Ochrona powietrza w Poznaniu – zwiększenie dopłat do wymiany pieców węglowych
 • Budowa dróg rowerowych – realizacja Programu Rowerowego
 • Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej – koncepcja
 • Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 79 (ul. Jesionowa)
 • Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 43 (ul. Wiązowa)
 • Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Burszty/Sucharskiego/Przybylskiego z wybiegiem dla psów
 • Rewaloryzacja Parku Drwęskich
 • Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska – Żelazka oraz odc. Piastowska – Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi – Krakowska)
 • Azyl na przejściu dla pieszych przez ul. Dolna Wilda przy ul. Krzyżowej
 • Oświetlenie alejki na Dębcu wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu – przyspieszenie prac koncepcyjnych
 • Modernizacja skrzyżowań na Jeżycach (wyłączenie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach na Jeżycach: – na ul. Polnej i wykonanie wyniesionych skrzyżowań z ul. Jackowskiego i Szamarzewskiego oraz ul. Jeżyckiej, Poznańskiej i Mickiewicza oraz wprowadzenie testowo tymczasowego ronda)
 • Straż Miejska – zwiększenie liczby etatów
 • Młodzieżowa Rada Miasta Poznania – wsparcie finansowe dla bieżących działań
 • Budowa oświetlenia alejki na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego.

Łącznie wszyscy radni złożyli ponad 500 propozycji zmian w projekcie budżetu. Sesja budżetowa jest zaplanowana na 21 grudnia.

 

http://prawodomiasta.org/nasze-propozycje-zmian-w-budzecie-miasta-w-2018-r/