Od czasu modernizacji linii kolejowej z Poznania w kierunku Wrocławia, mieszkańcy Świerczewa i Dębca tracą znacznie więcej czasu na zamkniętym przejeździe kolejowym w ul. Opolskiej.

Po modernizacji linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe zmieniły sposób obsługi przejazdu kolejowego w ul. Opolskiej. Wcześniej obsługiwał go pracownik w budynku przy ul. Opolskiej (obecnie zburzony), a na linii kolejowej były dodatkowe semafory informujące maszynistę o zamknięciu przejazdu. Przejazd był zamykany około 3 minuty przed przejazdem pociągu. Po zmianach, dróżnik musi zamknąć przejazd kolejowy przed odjazdem pociągu ze stacji Poznań Główny lub Luboń. Wdrożone rozwiązanie, w powiązaniu z likwidacją posterunku przy ul. Opolskiej, skutkuje koniecznością zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Opolskiej ok. 5,5 minuty przed przejazdem pociągu od strony Poznania Głównego oraz około 8 minut od strony Lubonia (wraz z postojem pociągu osobowego na przystanku Poznań Dębiec). Jeśli na szlaku Poznań Główny – Luboń znajduje się kilka pociągów, przejazd kolejowy ten jest cały czas zamknięty, a całkowity czas zamknięcia wynosi nierzadko kilkanaście minut. Na innych przejazdach kolejowych w Poznaniu, które przecinają linie kolejowe o dużo większym natężeniu ruchu (np. przejazd kolejowy w ul. Św. Michała), czas zamknięcia przejazdu wynosi 2 minuty.

Na zastosowanym obecnie rozwiązaniu cierpią przede wszystkim pasażerowie transportu publicznego, czyli osoby przesiadające się pomiędzy tramwajami, autobusami a pociągami, ponieważ przejazd kolejowy w ul. Opolskiej znajduje się w ciągu przejścia pomiędzy pętlą tramwajową a pętlą autobusową i peronami kolejowymi. O ile kierowcy samochodów mogą w większości wybrać inną drogę, poprzez nowy tunel w ul. Czechosłowackiej, to pasażerowie transportu publicznego takiej możliwości nie mają. Takie działania skutecznie zniechęcają do korzystania z transportu publicznego. Warto zwrócić uwagę, że tracą także pasażerowie pociągów (Poznań Dębiec to jeden z przystanków kolejowych na terenie Poznania z największą liczbą podróżnych), w tym uruchomionej niedawno Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Możliwym rozwiązaniem byłaby zmiana kategorii przejazdu przez PKP PLK na przejazd kategorii B i zamontowanie rogatek sterowanych automatycznie, wraz z montażem dodatkowych urządzeń sterowania ruchem na linii kolejowych (z wykorzystaniem zamontowanych wzdłuż linii kolejowych tarcz ostrzegawczych informujących maszynistów o zamkniętym przejeździe).

Złożyłem do Prezydenta stosowną interpelację, która została skierowana do PKP z prośbą o rozważenie propozycji.

http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-przejazdu-kolejowego-w-ul-opolskiej,NT0003DCA6/