Udało się wstrzymać sprzedaż miejskiej działki, pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956 r., Kasztanową i Cyprysową (koło targowiska na Dębcu).
Zaniepokojeni mieszkańcy Dębca poprosili mnie o pomoc we wstrzymaniu sprzedaży miejskiej działki na Dębcu. Po zgłoszeniu projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na tym terenie okazało się, że miasto planuje jego sprzedaż w 2018 r. W wyniku mojej interpelacji i rozmowy w zeszłym tygodniu z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim Dębiec udało się wstrzymać sprzedaż działki, za co w imieniu mieszkańców Dębca serdecznie dziękuję!
Najlepszym rozwiązaniem byłoby uchwalenie dla tej okolicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określiłby docelowe zagospodarowanie tego miejsca. Myślę, że w najbliższych tygodniach powinien pojawić się projekt uchwały Rady Miasta, który pozwoli rozpocząć prace planistyczne dla tego terenu.

http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-wstrzymania-sprzedazy-miejskiej-dzialki-przy-ul-kasztanowej-oraz-okreslenia-jej-docelowego-przeznaczenia,NT0002CC2E/