Dwa tygodnie temu odbyłem spotkanie z wiceprezydentem Poznania oraz dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W wyniku ustaleń, przyspieszą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Świerczewa.

Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Świerczewa rozpoczęły się w 2010 r. i do dziś ich projekty nie ujrzały światła dziennego. Niepokoi to wielu mieszkańców, którzy często zwracają się do mnie z pytaniem, czemu to trwa tak długo oraz jakie jest docelowe przeznaczenie wolnych terenów na osiedlu. Podjąłem starania o przyspieszenie prac nad dokumentami planistycznymi.

Priorytetem jest obecnie uchwalenie placu “Świerczewo – część D”, które obejmuje obszar osiedla Powstańców Śląskich. Teren pomiędzy zakończeniem ul. Korfantego a cmentarzem na ul. Samotnej należy do osoby prywatnej, która regularnie składa wnioski o warunki zabudowy. We wcześniejszych latach były to nawet wnioski o budowę hali magazynowej, obecnie są to wnioski o budowę osiedla mieszkaniowego. Miasto systematycznie odmawia wydawania warunków zabudowy, jednak tylko uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może skutecznie zablokować zabudowę tej przestrzeni, położonej w dolinie Górczynki. Przyspieszą też prace nad planem “Świerczewo – część C”, który określi docelowe przeznaczenie niezagospodarowanych działek m. in. wzdłuż ul. Kołłątaja i Stefańskiego. Według zapewnień Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, projekty planów mają być zaprezentowane mieszkańcom do końca tego roku.

Szybciej (jesienią) natomiast będzie się można zapoznać z projektem planu “Rejon ulicy Mieleszyńskiej”, który obejmuje swoim obszarem m. in. Szachty oraz dawną cegielnię przy ul. Leszczyńskiej. O przyspieszenie prac nad tym planem zabiegałem pół roku temu, aby uchronić Szachty przez niekontrolowaną zabudową m. in. w rejonie ul. Komornickiej i Pszczyńskiej (jest tam dużo terenów prywatnych).

Granice planu “Świerczewo – część C”

Granice planu “Świerczewo – część D”

Granice planu “Rejon ulicy Mieleszyńskiej”

Dodaj komentarz