Mieszkańcy Dębca i Świerczewa mogą wygodnie dojechać do centrum miasta rowerem, dzięki ścieżkom wzdłuż ul. Czechosłowackiej i Dolna Wilda.

Realizacja jest skutkiem składanych przeze mnie interpelacji oraz poprawki do budżetu miasta w 2015 r. Dzięki temu, została przystosowana dla pieszych i rowerów droga zbudowana przez Aquanet wzdłuż ul. Dolna Wilda, zostały dobudowane brakujące fragmenty do ul. Czechosłowackiej oraz 28 Czerwca 1956 r. (w kierunku Lubonia) oraz powstała droga rowerowa wzdłuż ul. Czechosłowackiej (od straży pożarnej do Dolnej Wildy) – wraz z nowym chodnikiem.

https://tomaszwierzbicki.pl/aktualnosci/dolna-wilda-dla-rowerow-przetarg/