Krzywe chodniki na pętli tramwajowej na Dębcu to już przeszłość. Teraz są podwyższone przystanki, nowa nawierzchnia chodników, zadaszony parking rowerowy.

Od razu po objęciu mandatu radnego w 2014 r., zgłosiłem w trakcie prac nad budżetem miasta w 2015 r. poprawkę na remont pętli tramwajowej na Dębcu. I tak w 2015 r. zostały wyremontowane przystanki tramwajowe, a w 2016 r. wszystkie chodniki w obrębie pętli tramwajowej, zostały ustawione ławki i zadaszenie parkingu rowerowego.

Zdaję sobie sprawę, że to działanie doraźne. Docelowo cały węzeł na Dębcu, czyli przesiadki pomiędzy tramwajami, autobusami i pociągami, trzeba skupić w jednym miejscu, aby przesiadanie się było dogodne dla pasażerów. W tym celu złożyłem projekt uchwały ws. prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Węzeł Dębiec” (trwają prace) oraz wniosek do budżetu na 2018 r. na koncepcję przedłużenia trasy tramwajowej z Dębca, wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956 r., do osiedla Dębina. Więcej na temat tramwaju na Dębinę na stronie https://tomaszwierzbicki.pl/podsumowanie/tramwaj-z-debca-na-os-debina/