W Poznaniu upamiętniliśmy skwerem Irenę Sendlerową.