We wszystkich autobusach i tramwajach jest informacja z zasadami pierwszej pomocy.