W poznańskich biletomatach, obok języka polskiego, niemieckiego i francuskiego, pojawił się język ukraiński.