W sobotę zostało uruchomione przejście dla pieszych przy Moście Dworcowym, które pozwala na wygodne przejście od dworca kolejowego w kierunku centrum miasta bez konieczności korzystania z przejścia podziemnego. Duże ułatwienie dla pieszych, a szczególnie dla osób niepełnosprawnych, starszych, podróżnych z bagażami czy rodziców z dziećmi w wózkach.

O wykonanie przejścia naziemnego, walczyła cała grupa stowarzyszeń i mieszkańców od 2012 r. , kiedy zostały zaprezentowane projekty nowego układu drogowego przy dworcu. Zgodnie z nim, piesi idący od centrum oraz z przystanków tramwajowych musieli korzystać w drodze na dworzec z przejścia podziemnego, dodatkowo najkrótsza droga prowadziła przez galerię handlową. Ówczesne władze miasta sprzeciwiały się wybudowaniu przejść naziemnych, tłumacząc się kwestiami bezpieczeństwa.

Pierwsza część przejścia, przez południową jezdnię, została uruchomiona pod koniec 2015 r. Była to także jedna z obietnic obecnego prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który obiecał skrócenie drogi na dworzec. Przejście cieszy się sporym ruchem pieszych i pojawiły się oczekiwania jego przedłużenia, aby można było wygodnie przejść nie tylko między dworcem a przystankami tramwajowymi, ale pieszo w kierunku centrum Poznania.

W trakcie prac nad tegorocznym budżetem Miasta zgłosiłem poprawkę, która zakładała wykonanie przejścia dla pieszych przed północną jezdnię, wykonanie drogi rowerowej na Moście Dworcowym oraz remont chodnika. Poprawka została uwzględniona i w większości zrealizowana (remont kapy chodnikowej na Moście Dworcowym, na której jest obecnie droga pieszo-rowerowa, jest przewidziany w przyszłym roku).

Jak się skróciła droga dla pieszych przez ulicę Matyi na Dworzec kolejowy?

275 m – obecna droga dla pieszych po nowym przejściu naziemnym
455 m (w tym 2 razy schody) – wcześniejsza droga dla pieszych, przed otwarciem przejść
580 m (w tym 2 rampy zjazdowe) – wcześniejsza droga dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z dziećmi w wózkach