Na sesji 24 lipca Rada Osiedla Świerczewo przyjęła budżet Osiedla Świerczewo na 2015 r. Do rozdziału była kwota prawie 324 tys. zł. Ponad połowa środków zostanie przeznaczona na zagospodarowanie Szacht (II etap). Opracowanie budżetu było poprzedzone konsultacjami społecznymi, które wprowadziłem w 2011 r. po objęciu stanowiska Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Składają się na nie: zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców, a następnie głosowanie internetowe. Dzięki temu, rada osiedla zna potrzeby mieszkańców i je realizuje. Było sporo ciekawych pomysłów, niestety ze względu na środki nie możemy wszystkich zrealizować. Przyjęty budżet w dużej mierze opera się na przeprowadzonych konsultacjach. Zostały zamieszczone zadania najwyżej ocenione do wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Budżet Osiedla jest dostępny na stronie swierczewo.poznan.pl/aktualnosci/artykul-954 >>

Dodaj komentarz