Miło mi poinformować, że wniosek konkursowy Osiedla Świerczewo “Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) – etap II – budowa alejek, montaż małej architektury” w konkursie grantowym (organizowanym przez Urząd Miasta dla Osiedli) na 2015 r. zajął 10 miejsce na 27 wnioski i tym samym uzyskaliśmy wnioskowaną kwotę 200 tys. zł.

W ramach prac planowane jest wykonanie alejki dookoła Stawu Edy (od tarasu widokowego od ul. Kocha) do Lubonia oraz dokończenie alejki wybudowanej w tym roku – od Stawów Parkowych do ul. Leszczyńskiej. Odcinki te są zaznaczone na schemacie kolorem niebieskim. Jednocześnie Miasto Luboń wykona w 2015 r. czerwony odcinek.

Jest to już trzeci wniosek grantowy, który przygotowałem jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Świerczewo od 2011 r. i który uzyskał dofinansowanie. Wcześniej Świerczewo otrzymało na 2012 r. 198 tys. zł na budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Leszczyńskiej oraz na 2014 r. 200 tys. na I etap zagospodarowania Szacht (na ukończeniu są prace związane z budową alejek, niedługo zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz słupki uniemożliwiające wjazd samochodom).

Dodaj komentarz