Irena Sendlerowa, która w trakcie II Wojny Światowej wykazała się niezwykłym heroizmem, ratując ponad 2,5 tys. żydowskich dzieci, do dziś nie jest upamiętniona w Poznaniu. Czas to zmienić!

6 marca przypada Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Święto te, ustanowione w 2012 roku przez Parlament Europejski, ma na celu uhonorowanie pamięci osób, które sprzeciwiały się reżimom totalitarnym i masowym zbrodniom w XX i XXI w. Jedną z osób, odznaczonych tytułem Sprawidliwych Wśród Narodów Świata była Irena Sendlerowa.

Irena Sendlerowa w trakcie II Wojny Światowej, jako pracownik ośrodka pomocy społecznej otrzymała przepustkę do getta, gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako znak solidarności z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród społeczności getta. W grudniu 1942 roku utworzona Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Współpracowała z polską organizacją pomocową, działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie. Wiele z nich trafiło do sierocińców prowadzonych przez siostry franciszkanki. Przez cały czas trwania akcji wyprowadzania dzieci z getta Irena Sendlerowa prowadziła ich kartotekę, zapisując ich dane na małych rulonikach papieru. Karteczki te zostały potem zakopane w słoiku pod jednym z drzew w ogródku jednej z łączniczek.
Irena Sendlerowa za swoją działalność została aresztowana w 1943 roku przez Gestapo, była torturowana i skazana na śmierć. „Żegota” zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników. Była jedyną osobą, która wiedziała, gdzie są uratowane dzieci. W ukryciu, pod pseudonimem „Jolanta”, dalej pracowała nad ocaleniem żydowskich dzieci – uratowała ich około 2, 5 tysiąca.

Została uhonorowana m. in.: medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1965 r., Orderem Orła Białego w 2003 r. oraz Orderem Uśmiechu w 2007 r.

8 czerwca 2017 r. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Projekt Uchwały – treść

Projekt Uchwały – uzasadnienie z życiorysem Ireny Sendlerowej

Projekt Uchwały – załącznik – mapa skweru Ireny Sendlerowej