W wyniku złożonej przeze mnie interpelacji, do końca października powstanie pas do skrętu w lewo z ul. Dolna Wilda w ul. Wspólną.

Obecnie samochody skręcające w lewo z Dolnej Wildy w ul. Wspólną blokują przejazd pojazdów na wprost, co powoduje powstanie korków na Dolnej Wildzie, z których stoją także m. in. autobusy linii 71 i 76. Pod koniec zeszłego roku złożyłem interpelację z propozycją wyznaczenia pasa do skrętu w lewo, wykorzystując istniejącą już powierzchnię jezdni (mało wykorzystywany pas do włączenia ze Wspólnej w Dolną Wildę). W jej wyniku, Zarząd Dróg Miejskich opracował projekt organizacji ruchu, a obecnie ogłosił zamówienie na wykonanie prac, które mają być wykonane do końca października.

Dzięki zmianie organizacji ruchu, niskim kosztem uda się usprawnić przejazd na Dolnej Wildzie, poprawić bezpieczeństwo pieszych (powstanie wysepka – azyl na środku przejścia) oraz rowerzystów (przejazd rowerowy zostanie wymalowany czerwoną farbą).

 

Projekt zmiany organizacji ruchu

 

 

http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-wyznaczenia-pasa-do-skretu-w-lewo-z-ul-dolnej-wildy-w-ul-wspolna,NT00030156/

https://zdm.poznan.pl/pl/zadanie-nr-1-oznakowanie-progow-zwalniajacych-na-os-stefana-batorego-oznakowanie-poziome-punktowe-elementy-odblaskowe-peo-zadanie-nr-2-wprowadzenie-stalej-organizacji-ruchu-na-skrzyzowaniu-ul-dolna-wilda-ul-wspolna-montaz-urzadzen-bezpiecz