W formie interpelacji zgłosiłem propozycję wyznaczenia pasów rowerowych na ulicach w centrum Poznania – Garbary, Mostowej, Solnej, Wolnicy i Małych Garbarach. Pozwoliłoby to na wprowadzenie ułatwień dla rowerzystów niskim kosztem, z zachowaniem obecnej liczby pasów ruchu dla samochodów.

W centrum miasta nie ma miejsca na budowę wydzielonych dróg rowerowych. Mamy za to wiele ulic, które mają po dwa pasy ruchu o szerokościach 3,50 -4,00 m. Są one zdecydowanie szersze niż wartości podane w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na drogach klasy Z w centrach miast pasy ruchu mogą mieć szerokość 2,75 m. Dzięki temu, obecne pasy ruchu można zwęzić do tych szerokości, a wolną przestrzeń przeznaczyć na wyznaczenie pasa rowerowego o szerokości 1,50 m.

Rozwiązania takie są z powodzeniem stosowane w innych miastach Polski, między innymi we Wrocławiu

Pasy rowerowe w centrum Wrocławia (www.wroclaw.pl)

 

Jak to by mogło wyglądać w Poznaniu?

Dla przykładu weźmy ulicę Garbary, pomiędzy ul. Wielką a placem Bernardyńskim. Obecnie przestrzeń do poruszania się pojazdów wynosi 7,50 – 7,70 m. Na jezdni jest więc sporo wolnego miejsca.

Zgodnie z propozycją, na jezdni możnaby wyznaczyć 2 pasy ruchu o szerokości 3 m oraz pas rowerowy – 1,50 m. Co ważne, zostałoby zachowane na obecnych zasadach parkowanie pojazdów.

Propozycja wydzielenia pasa rowerowego w ul. Garbary
Propozycja wydzielenia pasa rowerowego w ul. Garbary

Obecnie wiele zależy od dobrej woli urzędników odpowiadających za zarządzenie ruchem w mieście. Mam nadzieję, że proponowane zmiany uda się wprowadzić w życie.

Interpelacja ws. wyznaczenia pasów rowerowych na niektórych ulicach

“Głos Wielkopolski”: Więcej miejsca dla rowerów kosztem aut

Dodaj komentarz