Wolne Tory, czyli obszar ponad 120 hektarów znajdujących się niemal w centrum Poznania (pomiędzy Wildą a Łazarzem), od lat leży odłogiem. Władze Poznania po raz kolejny ogłosiły konkurs na jego zagospodarowanie, chociaż z wyników poprzednich konkursów nie potrafiły korzystać i nic nie poczyniły w kierunku zaplanowania nowej dzielnicy miasta. Co ciekawe, zdecydowana większość jest własnością Miasta Poznania lub Skarbu Państwa, dlaczego więc prace planistyczne dla tego obszaru postępują tak wolno (albo raczej – dlaczego w ogóle nie postępują?)

W Komisji Polityki Przestrzennej chciałbym zająć się tym obszarem w sposób szczególny. Niezrozumiała jest dla mnie bierność władz Miasta w temacie zagospodarowania Wolnych Torów. Uruchomienie inwestycyjne tego terenu pozwoliłoby na znaczne zwiększenie wpływów do budżetu Miasta oraz zatrzymało spadek liczby mieszkańców Poznania (przypomnę, że przez ostatnie 20 lat z Poznania wyprowadziło się ponad 40 tys. mieszkańców, poszukujących własnego “M” poza granicami miasta). Należy jak najszybciej przeprowadzić konkurs na rozplanowanie nowej dzielnicy (lub skorzystać z poprzednich), a następnie jego wyniki przełożyć na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Chciałbym Państwu zaprezentować projekt, który miałem przyjemność współtworzyć ze znajomymi na studiach w zeszłym roku w ramach przedmiotu “Projektowanie urbanistyczne”. W mojej ocenie Wolne Tory powinny być dzielnicą o funkcjach zarówno mieszkalnych, jak i usługowych (ale nie handlowych w rozumieniu galerii handlowych, tylko powierzchni biurowych). Przez środek powinny przebiegać linie tramwajowe – od ulicy Matyi do Hetmańskiej oraz od Rynku Wildeckiego do Głogowskiej. Na ich skrzyżowaniu powinien zostać wyznaczony centralny plac, będący centrum nowej dzielnicy. Nie może zabraknąć zieleni, przede wszystkim wzdłuż linii kolejowej. Część budynków po ZNTK należy zachować i odnowić, nadając im nowe funkcje (np. kulturalne). Transport tranzytowy dla samochodów powinien być przeprowadzony poza ścisłą zabudową – wzdłuż kolei. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami, które zaproponowaliśmy:

<iframe src=”http://prezi.com/embed/xobw-zxivnre/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;features=undefined&amp;token=undefined&amp;disabled_features=undefined” width=”600″ height=”450″ frameBorder=”0″ webkitAllowFullScreen mozAllowFullscreen allowfullscreen></iframe>

Mam nadzieję, że po wyborach 16 listopada będę miał możliwość współdecydować o przyszłości tej części Poznania. Jeśli zależy Państwu na tym, aby Wolne Tory były dzielnicą przyjazną mieszkańcom, z dogodnym transportem publicznym, duża ilością zieleni, służącej także mieszkańcom Wildy, a bez kolejnych centrów handlowych – proszę o głosy w nadchodzących wyborach!

Dodaj komentarz