W poznańskich biletomatach ZTM, obok języka polskiego 🇵🇱 , angielskiego 🇬🇧 , niemieckiego 🇩🇪 i francuskiego 🇫🇷 , pojawił się także język ukraiński 🇺🇦!

W samym Poznaniu mieszka już ok. 40 tys. osób pochodzących z Ukrainy. Będzie to na pewno dla nich znaczne ułatwienie, szczególnie w pierwszych tygodniach pobytu w Poznaniu. Poza możliwością zakupu biletu w języku ukraińskim, dostępna jest w tym języku cała pomoc oraz informacje o komunikacji miejskiej – taryfa biletowa, promocje, itd.

O wprowadzenie takiego rozwiązania zabiegałem w formie interpelacji https://tomaszwierzbicki.pl/aktualnosci/komunikacja-miejska-poznaniu-przyjazna-dla-ukraincow/