Od 2009 r. działam w Radzie Osiedla Świerczewo. W latach 2011 - 2015 byłem Przewodniczącym Zarządu Osiedla Świerczewo, obecnie jestem Zastępcą Przewodniczącego Zarządu. W tym dosyć krótkim czasie byłem inicjatorem oraz udało mi się osobiście skutecznie zaangażować w poniższe działania:

  • zagospodarowanie terenu Szacht (Glinianek) - trwają prace polegające na budowie alejek, montażu ławek i koszy na śmieci, które zakończą się w październiku; Osiedle na ten cel otrzymało już dodatkowe środki finansowe (grant) - 2 razy po 200 tys. zł,
  • budowę drogi rowerowej w ul. Leszczyńskiej (2012 r. i 2014 r.; więcej) - powstał ciąg rowerowy o dł. 1,5 km, na który Osiedle także otrzymało grant 200 tys. zł,
  • zwiększenie częstotliwości kursowania oraz wydłużenie trasy do ronda Kaponiera autobusu nocnego linii 249 (2011 r.; więcej),
  • zmianę trasy linii autobusowej 49, aby kursowała ona ul. Bohaterów Westerplatte (więcej),
  • wprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nad opracowywanym projektem budżetu Osiedla - od 2012 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje zadań, a następnie odbywa się głosowanie internetowe; konsultacje cieszą się sporym zainteresowaniem - w głosowaniu bierze udział kilkaset osób! (więcej),
  • remont alejki spacerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Buczka wraz z montażem oświetlenia, ławek i koszy na śmieci (2013 r. więcej),
  • wyznaczenie bus-pasa na ul. Opolskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Czechosłowacką (2011 r., więcej),
  • montaż parkingów rowerowych: na pętli tramwajowej Dębiec przez ZTM (2010 r.) oraz przed Szkołą Podstawową nr 79, Gimnazjum nr 44, Zespołem Szkół Mechanicznych oraz przychodnią zdrowia przy ul. Opolskiej (ze środków Osiedla - 2013 r.),
  • wprowadzenie corocznie do budżetu Osiedla kwoty na montaż wiat przystankowych, dzięki czemu od 2011 r. na przystankach autobusowych Świerczewa pojawiło się 16 wiat.

Są to najważniejsze działania, które podejmowałem będąc członkiem Rady Osiedla Świerczewo. Ponadto jestem administratorem strony internetowej www.swierczewo.poznan.pl oraz profili na facebooku: www.facebook.com/swierczewo oraz www.facebook.com/szachty .

Nasza dzielnica potrzebuje silnej reprezentacji w Radzie Miasta. Mam nadzieję, że przedstawiając moje dotychczasowe działania w najbliższej okolicy, zdobędę Państwa zaufanie.