Zagospodarowanie Szacht

Jeszcze kilka lat temu Szachty były zaniedbane. Dzisiaj są tu alejki spacerowe i mieszkańcy mają gdzie spędzać wolny czas.

Koncepcja przebudowy ulicy Kołłątaja

Powstaje koncepcja przebudowy ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej – jest to realizacja złożonej przeze mnie poprawki do budżetu Miasta […]