Na sesji 7 grudnia, Rada Miasta przyjęła projekt uchwały mojego autorstwa, który zakłada rozpoczęcie prac nad polityką miejską dla ludzi młodych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. w Poznaniu mieszkało 20 325 młodych ludzi w wieku 15-19 lat, 23 563 w wieku 20-24 lata oraz 40 818 w wieku 25-29 lat ? razem to prawie 85 tys. osób. Miasto powinno zintensyfikować działania, które poprawiałyby warunki życia młodych ludzi oraz zachęcałyby zarówno do przeprowadzki do Poznania osoby spoza miasta, a jednocześnie ? przekonywały obecnych mieszkających do zostania w naszym mieście. Szczegóły powinny zostać wypracowane w ramach badań opinii społecznych wśród młodych ludzi, konsultacji społecznych oraz współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, samorządami uczniowskimi oraz studenckimi poznańskich uczelni.

Projekt dokumentu Prezydent powinien przedstawić Radzie Miasta do 30 września 2018 r.

Jednocześnie dziękuję radnym z klubów Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy za poparcie projektu uchwały!