Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ‘Wiosenny Poznań”.

Regulamin konkursu “Wiosenny Poznań”

 1. Organizatorem konkursu “Wiosenny Poznań”, zwanym dalej Konkursem, jest Tomasz Wierzbicki (Organizator).
 2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Poznania, zwane dalej Uczestnikiem.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. do 6 maja 2018 r.- przesyłanie zdjęć przez Uczestników do Organizatora,
  2. od 7 do 13 maja 2018 r. – publikacja nadesłanych zdjęć na profilu facebook Organizatora.
 4. Nadesłane zdjęcia muszą być związane z Poznaniem oraz nawiązywać do wiosny.
 5. Zdjęcie należy nadesłać pod adres tomek.wierzbicki@gmail.com do 6 maja 2018 r. do godz. 23:59. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie go na stronie Organizatora (facebook.com/TomaszWierzbickiPl) oraz podpisanie zdjęcia imieniem i nazwiskiem. Uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie.
 6. W konkursie wygrają zdjęcia, które będą miały najwięcej reakcji “Lubię to”, “Super” i “Wow”.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 maja 2018 r.
 8. W konkursie przewidziane są nagrody:
  1. Za 1. miejsce – Bon podarunkowy na Termy Maltańskie za 100 zł + karta PEKA na okaziciela za 50 zł,
  2. Za 2 miejsce – Bon podarunkowy na Termy Maltańskie za 100 zł,
  3. Za 3 miejsce – karta PEKA na okaziciela za 50 zł.
 9. W konkursie zostaną zdyskwalifikowani Uczestnicy, którzy:
  1. kupią reakcje w celu zwiększenia ich liczby.
  2. nie zamieszkują na terenie Poznania.
 10. W przypadku sytuacji spornych związanych z procedurą konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Organizator.
 11. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.